Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 1997 Ημερομηνία: 9/1/1997
Τύπος: Επιστολή Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 1998 Ημερομηνία: 26/7/199
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 2001 Ημερομηνία: 29/5/200
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 2001 Ημερομηνία: 1/6/2001
Τύπος: Επιστολή Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 2002 Ημερομηνία: 27/8/200