Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΛΙΝΙΕΣ Έτος Δημοσίευσης: : 2003
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΔΙΚΤΗ Έτος Δημοσίευσης: : 1975
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 1993 Ημερομηνία: 23/5/199
Τύπος: Διάλεξη Έτος Δημοσίευσης: : 2000 Ημερομηνία: 12/12/20
Τύπος: Επιστολή Εφημερίδα: ΠΑΤΡΙΣ Έτος Δημοσίευσης: : 2007 Ημερομηνία: 3/4/2007
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 2009 Ημερομηνία: 4/6/2009
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 2009 Ημερομηνία: 13/5/200
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΠΑΤΡΙΣ Έτος Δημοσίευσης: : 2005 Ημερομηνία: 1/6/2005