Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 1997 Ημερομηνία: 4/9/1997
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 2000 Ημερομηνία: 10/2/200
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 2001 Ημερομηνία: 1/5/2001
Τύπος: Διάλεξη Έτος Δημοσίευσης: : 2002 Ημερομηνία: 10/1/200
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 1989 Ημερομηνία: 17/12/19
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 1994 Ημερομηνία: 1/3/1994
Τύπος: Διάλεξη Έτος Δημοσίευσης: : 2005 Ημερομηνία: 1/7/2005
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 2000 Ημερομηνία: 1/11/200
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 2000 Ημερομηνία: 5/9/2000
Τύπος: Επιστολή Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 1985 Ημερομηνία: 6/8/1985
Τύπος: Επιστολή Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 1997 Ημερομηνία: 10/6/199
Τύπος: Επιστολή Εφημερίδα: ΠΑΤΡΙΣ Έτος Δημοσίευσης: : 2000 Ημερομηνία: 2/11/200
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΠΑΤΡΙΣ Έτος Δημοσίευσης: : 2002 Ημερομηνία: 25/9/200
Τύπος: Επιστολή Εφημερίδα: ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ Έτος Δημοσίευσης: : 2000 Ημερομηνία: 23/10/20
Τύπος: Επιστολή Εφημερίδα: ΠΑΤΡΙΣ Έτος Δημοσίευσης: : 2000 Ημερομηνία: 7/7/2000