Τύπος: Επιστολή Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 1997 Ημερομηνία: 10/6/199
Τύπος: Επιστολή Εφημερίδα: ΠΑΤΡΙΣ Έτος Δημοσίευσης: : 1997 Ημερομηνία: 11/6/199
Τύπος: Επιστολή Εφημερίδα: ΠΑΤΡΙΣ Έτος Δημοσίευσης: : 2000 Ημερομηνία: 2/11/200
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΠΑΤΡΙΣ Έτος Δημοσίευσης: : 2002 Ημερομηνία: 25/9/200
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ Έτος Δημοσίευσης: : 1989 Ημερομηνία: 7/8/1989
Τύπος: Επιστολή Εφημερίδα: ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ Έτος Δημοσίευσης: : 2000 Ημερομηνία: 23/10/20
Τύπος: Επιστολή Εφημερίδα: ΠΑΤΡΙΣ Έτος Δημοσίευσης: : 2000 Ημερομηνία: 7/7/2000
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΔΙΚΤΗ Έτος Δημοσίευσης: : 1975
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 1993 Ημερομηνία: 23/5/199
Τύπος: Ημερολόγιο Εφημερίδα: Ο ΠΟΛΙΤΗΣ Έτος Δημοσίευσης: : 1997 Ημερομηνία: 28/1/199
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: Ο ΠΟΛΙΤΗΣ Έτος Δημοσίευσης: : 1996 Ημερομηνία: 11/6/199
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΠΑΤΡΙΣ Έτος Δημοσίευσης: : 1999 Ημερομηνία: 2/6/1999
Τύπος: Διάλεξη Έτος Δημοσίευσης: : 2000 Ημερομηνία: 12/12/20
Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 2007 Ημερομηνία: 22/5/200
Τύπος: Επιστολή Εφημερίδα: ΠΑΤΡΙΣ Έτος Δημοσίευσης: : 2007 Ημερομηνία: 3/4/2007
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 2009 Ημερομηνία: 4/6/2009
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 2009 Ημερομηνία: 13/5/200
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΑΝΑΤΟΛΗ Έτος Δημοσίευσης: : 1996 Ημερομηνία: 16/3/199
Τύπος: Άρθρο Εφημερίδα: ΠΑΤΡΙΣ Έτος Δημοσίευσης: : 2005 Ημερομηνία: 1/6/2005